Energi

Sektoren Energi, som også omfatter olie, gas og andre råstoffer, får en stadig mere central rolle i vores økonomi – fra leverandører af teknologi og tjenester, til produktion, videreforædling og distribution af energi og råstoffer.

Gennem stærk vækst i efterspørgslen globalt, en mere professionel national forvaltning af ressourcer og ny teknologi og organisering af markedet, vil sektoren gennemgå store ændringer. I lyset af dette bliver god ledelse stadig vigtigere for at sikre vækst og udvikling.

Energi er en sammensat og dynamisk sektor med en række forskellige brancher:

  • Olie og Gas
  • Vedvarende energi
  • Minedrift og Råstoffer
  • Landbrug og Fiskeri

Krav til fremtidens ledere

Konstante og omfattende ændringer stiller store krav til ledere i sektoren. Nye og skærpede krav til CSR og miljøhensyn stiller nye krav til gennemsigtighed og risikostyring, hvilket er særligt krævende, når ressourcerne bliver sværere at få adgang til. Globale aktører udfordrer på pris og logistik. Den teknologiske udvikling muliggør nye udbygninger og en forbedret udnyttelsesgrad, ligesom den udfordrer de eksisterende leverandører og fordrer nytænkning på områder som standardisering og rationalisering. Derfor skal ledere beherske forandringsledelse og globalisering, samt evnen til at manøvrere i samspillet mellem økonomi, politik og teknologi i et marked, der bliver stadigt mere komplekst.

Vores ekspertise og services

BackerSkeie har etableret sig som en foretrukken leverandør af rekrutteringsydelser for ledende aktører i branchen, både blandt producenter og deres leverandører. Vores konsulenter har lang erfaring i at rekruttere til nationale og internationale stillinger, hvor de bedste talenter hentes uafhængig af geografi.

Vores konsulenter har alle lang erfaring fra industrien og evner at udfordre og finde nye kreative veje til at udvikle og rekruttere ledere. Vi kan for eksempel bidrage til at styrke organisationen med ledertalenter indenfor forandringsledelse, internationalt salg eller strategisk udvikling. BackerSkeie er samarbejdspartner med nogen af de mest spændende og synlige aktører i sektoren Energi og Råstoffer. I en stadig mere globaliseret verden rekrutterer vores konsulenter ledere, som bidrager til succes både i etablerede og nye markeder. BackerSkeie har sammensat et af Nordens stærkeste teams omkring Energi. Teamets fokus på sektoren gør, at kvaliteten omkring proces og kandidater er højest mulig.

Daglige samtaler med ledere og eksperter indenfor sektoren udvikler vores kompetence og gør, at vi kontinuerlig opdateres med information om de bedste talenter i branchen. Vi har ofte en personlig relation til de mest fremtrædende ledere i branchen, som vi kan aktivere som kilder eller kandidater, når den rette stilling dukker op. Vores position i markedet og vores personlige relationer er ofte afgørende ved dialog og underskrift med de bedste kandidater. For at sikre kandidatens succes i den nye rolle følger vi op omkring integreringen, og har regelmæssig kontakt med såvel kandidat som klient i det første år efter ansættelsen.

Vi dækker en række behov, som virksomhederne indenfor sektoren Energi måtte have:

  • Executive Search
  • Succession Planning
  • Bistand ved Fusioner og Opkøb
  • Bestyrelsesrådgivning og -rekruttering
  • Assessments og Management Audits

Læs mere om, hvordan BackerSkeie arbejder med rekruttering af ledere her.

Ansvarlig rådgiver

Jasper Jansen

Managing Partner København & Lead Life Science