Loader

Lederevaluering og ledelserådgivning

Ved forandringer i virksomheden er det vigtigt for virksomheden at få vurderet en given medarbejder eller et lederteams potentiale for succes. Dette sker ofte i kritiske faser, som:

• Ledelses- og strategiændringer
• Køb og salg af virksomhed
• Nyetablering af virksomhed
• Succession Planning

Her har vi mulighed for hurtigt, ud fra de givne behov, at sammensætte et stærkt hold af konsulenter, som effektivt kan gennemføre evalueringsprocessen.

Stilling og lederteam
Fundamentet for evalueringen er at definere de nødvendige kompetencer og egenskaber som personer og/eller teams vil blive vurderet op imod. Dette sikrer at virksomheden kan realisere sine visioner, mål og strategi. Her danner en grundig specifikation grundlaget for det videre arbejde, ligesom en kompetencematrice for ledergruppen danner det nødvendige grundlag for at vurdere teamet som helhed.

Analysen af den enkelte og teamet
I evalueringsfasen for hver kandidat, kombinerer vi branche- og funktionsforståelse med en struktureret og faktabaseret evalueringsmodel baseret på fire hovedelementer:

• Strukturerede dybdeinterviews med fokus på fakta, kompetence og motivation
• Strukturerede referenceinterviews
• Evaluering af akademiske og professionelle resultater
• Skriftlige opgaver relateret til personlighed, analytiske evner og teamroller

Rapportering og rådgivning
Den enkelte kandidat beskrives gennem en evaluering af styrker og begrænsninger i forhold til de fremtidige krav rollen, baseret på kompetence, egenskaber og motivation.
Ved opgaver, der består i at evaluere et helt lederteam, analyserer vi ligeledes sammensætningen af erfaring, kompetence og lederstil. Dette danner fundamentet for vor rådgivning omkring rollefordelingen i teamet, samt belyser eventuelle mangler i forhold til kompetence for at skabe det optimale team i den aktuelle situation.

Feedback
En sådan proces kan give anledning til, at den enkelte leder reflekterer over egen udvikling og karriereønsker. Vores tilbagemelding i forbindelse med processen giver den enkelte indspil til egen udvikling, samtidig med at organisationen får værdifuld indsigt i forhold til den fremtidige udvikling af lederen.

Se flere Kontakt os