Ledergruppe-
evaluering

Evaluering af ledergruppen er et værktøj til at vurdere ledelsens samlede strategiske og operationelle kapacitet. BackerSkeies kunder er som regel CEO eller bestyrelsen.

Behovet for at se på sammensætningen af ledergruppen opstår typisk i forbindelse med:

 • Strategiændringer
 • Køb og salg af virksomheder
 • Opstart af virksomheder
 • Børsnoteringer
 • Omorganiseringer
 • Successon planning
 • Ny CEO eller bestyrelsesformand

Her har vi mulighed for hurtigt, ud fra de givne behov, at sammensætte et stærkt hold af konsulenter, som effektivt kan gennemføre evalueringsprocessen.

Ledergruppeevaluering

Ledergruppeevaluering består typisk af følgende elementer:

Kravspecifikation

Fundamentet består af en klar definition af de nødvendige kompetencer og egenskaber, som enkeltpersoner eller teams skal vurderes op imod – og som er nødvendige for at realisere virksomhedens vision, mål og strategi. En grundig kravspecifikation danner grundlaget for det videre arbejde. En kompetencematrix for ledergruppen giver os mulighed for at evaluere lederteamet som en enhed.

Evalueringsproces

I evalueringsfasen for hver leder kombinerer vi vores sektor- og funktionskompetence med en struktureret og faktabaseret evalueringsproces, der er baseret på fire trin:

 • Dybdeinterviews med fokus på fakta, kompetence og motivation
 • Reference interviews
 • Evaluering af akademiske og professionelle resultater
 • Skriftlige rapporter om personlighed, analytiske evner og teamroller

Rapportering og rådgivning

Den enkelte leders styrker og begrænsninger med hensyn til kompetence, motivation og egenskaber sammenlignes med den nuværende og fremtidige rolle. Hvis opgaven består af at evaluere et helt ledelsesteam, kigger vi også på sammensætningen af erfaring, kompetence og personlighed hos den enkelte. Dette er nødvendigt for at være i stand til at rådgive om rollefordelingen i teamet og for at identificere eventuelle kompetencegabs.

Ledelsesvurdering

I forbindelse med en samlet evaluering af ledelsesteamet, kan det også give den enkelte leder mulighed for at reflektere over sin egen udvikling og karriere. BackerSkeie kan give den enkelte input til selvudvikling og den videre karrierevej. Dette vil samtidig give organisationen en værdifuld indsigt i forhold til fremtidig rekruttering og lederudvikling.

Hvis en Leder har brug for en ekstern samtalepartner i forbindelse med udvikling eller vurdering af en leder i ledelsesteamet, bistår vi med vores ekspertise og erfaring.

Læs også hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med rekruttering af ledere her.

Har du brug for evaluering af ledergrupper?

Kontakt en af ​​vores erfarne rådgivere for en diskussion om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ansvarlig rådgiver

Jasper Jansen

Managing Partner København & Lead Life Science