Executive Search

Vi har et stort netværk blandt ledere og eksperter, som vi bringer ind i løsningen af vores opgaver, som kandidater, som kilder eller som referencer.

Succes for os er, når vores klient og kandidat lykkes sammen.

Vi lytter og udfordrer

Vores konsulenter har solid viden om de enkelte brancher og en omfattende forståelse af funktioner. Vi indsamler den nødvendige information omkring opgaven gennem en tæt dialog med klienten. Denne information struktureres metodisk, så den danner fundamentet for søgeprocessen efter den rette kandidat.
Klienten kender sin udfordring, og som rådgivere hjælper vi med at finde frem til den bedste løsning.

Vi skal finde den bedste

BackerSkeies position i markedet gør os i stand til at komme i dialog med de rigtige kandidater. Processen med at søge efter potentielle kandidater er præget af systematik, kreativitet og grundige analyser. Baseret på vores dybe kendskab til såvel branche som funktion, laver vi en grundig markedsanalyse for at identificere relevante miljøer, mulige kandidater og gode kilder. På denne måde gøres listen over relevante kandidater komplet, ved ikke kun at gøre brug af det eksisterende netværk, men også skabe kontakt til kandidater, som vi ikke kender fra tidligere. Vores research team arbejder struktureret med at finde og motivere de rette kandidater til rollen, og igennem hele processen sikrer vi den nødvendige fortrolighed for alle parter.

Evaluering af kandidater

Det er BackerSkeies mål altid at finde det ideelle match mellem jobbet og kandidaten. Det skal være den rigtige rolle i forhold til kandidatens karriere og naturligvis den rigtige kandidat i forhold til klientens organisation. Processen med at ansætte en ny leder kan have mange faldgruber, og omkostningen ved at rekruttere den forkerte kandidat er høj. Det er vores job at minimere denne risiko. Det gør vi ved at kombinere ekspertise inden for den enkelte sektor og funktion med en struktureret og faktabaseret vurderingsproces, der er baseret på fire trin:

  • Dybdeinterviews med fokus på fakta, færdigheder og motivation og personlighed
  • Reference interviews
  • Vurdering af akademiske og professionelle resultater
  • Skriftlige rapporter om personlighed, analytiske evner og teamroller

Kandidatevalueringen tilbydes også som en separat service kaldet Executive Assessment til virksomheder der evt. måtte ønske en uafhængig tredjeparts vurdering eksempelvis i forbindelse med intern karriere skift eller nyansættelser hvor BackerSkeie ikke har været en del af den indledende proces.

Det er vigtigt for BackerSkeie, at både klient og kandidat for opfyldt deres forventninger. For at sikre den bedst mulige integration følger vi derfor regelmæssigt op på begge parter.

Ansvarlig rådgiver

Jasper Jansen

Managing Partner København & Lead Life Science