Bestyrelsesrekruttering

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på Generalforsamlingen. BackerSkeie bistår med at kvalificere kandidater til nominering og med at opfylde de formelle krav til processen.

Vores klienter er ejere, nomineringskomitéer eller andre der yder ejerne administrativ støtte.

Kravene til en ny formand eller et nyt bestyrelsesmedlem kan være meget specifikke. Der kan være krav til egnethed fra tilsynsmyndigheder eller krav til at kunne lede et underudvalg som eksempelvis et revisionsudvalg. Der kan også være krav til køn eller særlige krav til kompetence relateret til de strategiske udfordringer virksomheden står overfor.

Hvis der ikke er et specifikt ønske til kompetencen, vil BackerSkeie normalt starte rekrutteringsprocessen med en evaluering af bestyrelsens nuværende sammensætning. Læs mere om bestyrelsesevaluering her.

Ansvarlig rådgiver

Jasper Jansen

Managing Partner København & Lead Life Science