Bestyrelsesevaluering

Bestyrelsen bør foretage en årlige selvevaluering for at vurdere sin sammensætning og det arbejde der er udført.

I BackerSkeie har vi vores eget evalueringsværktøj som kan hjælpe bestyrelsen med dette. Derudover kan BackerSkeie hjælpe med en mere grundig evaluering af bestyrelsens kompetence sat i forhold til de generelle krav til bestyrelsens kompetence og specifikt i forhold til de strategiske udfordringer virksomheden står over for. Denne proces vil indebære samtaler med hvert enkelt bestyrelsesmedlem og essensen af disse samtaler opsummeres i en rapport hvor eventuelle mangler i forhold til kompetencer synliggøres.

BackerSkeie anbefaler altid at foretage en bestyrelsesevaluering inden en bestyrelsesrekrutering. Læs mere om bestyrelsesrekruttering her.

Ansvarlig rådgiver

Jasper Jansen

Managing Partner København & Lead Life Science