Bestyrelsesrekruttering og
-evaluering

Bestyrelsens roller og opgaver ændrer sig, og i mange af de førende virksomheder tager bestyrelsen nu aktiv del i udvikling af strategi, budget og planer, samt i at fastlægge de overordnede rammer for virksomhedens aktiviteter og kontrol af disse.

Dette fordrer at bestyrelsen er sammensat så den har en bred og dybdegående kompetence, der gør den i stand til at tackle de udfordringer virksomheden støder på. Bestyrelsesrekruttering og -evaluering er derfor en vigtige faktor for at sikre en vellykket værditilvækst i virksomheden. BackerSkeie har bred erfaring med at finde de rigtige kandidater og vurdere, hvordan en bestyrelse fungerer.

Øget kompleksitet og global konkurrence medfører, at virksomhedens ejere ofte stiller større krav til bestyrelsesarbejdet. Ligesom ny lovgivning og den løbende debat omkring corporate governance stiller nye krav til samarbejdet mellem bestyrelsen, ejerne og ledelsen. Samlet set er ansvaret og risikoen blevet større de seneste par år. Følgende er vigtige faktorer, der skal adresseres i denne proces:

  • Er bestyrelsens sammensætning i overensstemmelse med selskabets strategi?
  • Hvordan kan bestyrelsen arbejde endnu mere effektivt for at opnå bedre resultater?
  • Hvordan er niveauet i bestyrelsen sammenlignet med konkurrerende virksomheder?
  • Er bestyrelsesformanden den bedste som ejerne kender, eller er han den bedste i markedet?
  • Kan bestyrelsen effektivt støtte en eventuel international vækst og eksempelvis en børsnotering?

Læs mere om BackerSkeies tilgang til bestyrelsesrekruttering her og bestyrelsesevaluering her.

Har du brug for bestyrelsesrekruttering og -evaluering?

Kontakt en af ​​vores erfarne rådgivere for en diskussion om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ansvarlig rådgiver

Jasper Jansen

Managing Partner København & Lead Life Science

Bestyrelsesrekruttering

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på Generalforsamlingen. BackerSkeie bistår med at kvalificere kandidater til nominering og med at opfylde de formelle krav til processen.