IT- og digitaliserings-
direktører

Vigtigheden af IT og mulighederne inden for digitaliseringen er steget i de senere år og vil fortsætte med at stige i fremtiden. Direktørerne for it og digitalisering står derfor over for en næsten uendelig række af muligheder og skal kunne identificere hvilke der er bedst for deres virksomhed.

Det kræver teknologisk kompetence, og ikke mindst evnen til at se helheden og forstå forretningen og kunderejsen. Evnen til at identificere udfordringerne for både medarbejdere og kunder, og til at løse disse ved hjælp af tilgængelig teknologi, er vigtig.

IT- og digitaliseringsafdelingerne har ofte både interne og eksterne kunder, som alle stiller store krav. Virksomhedens kunder forventer intelligente og brugerdefinerede kunderejser, og virksomhedens medarbejdere forventer, at systemerne virker og at teknologien hjælper dem på bedste vis i hverdagen. Den administrerende direktør og den øvrige ledelse ønsker en it- og digitaliseringsdirektør, der agerer sparringspartner og som åbner for nye teknologiske muligheder. Hermed bliver rollen også en del af forretningsudviklingen.

IT- og digitaliseringsansvarlige står over for flere udfordringer. Sikkerhed er en af de største. Krav til transparente løsninger og integrationer gør ofte data lettere tilgængelige, mens konsekvenserne af et sikkerhedsbrud kan være store. En anden udfordring er leverandørstyring og indkøb. Få organisationer har al den nødvendige ekspertise inden for it og digitalisering internt. Det er derfor nødvendigt at bruge eksterne leverandører, hvilket gør det vigtigt for it- og digitaliseringsansvarlige at være kompetente inden for indkøb og leverandørstyring.

De bedste it- og digitaliseringsansvarlige har ofte mulighed for at drive forandringsledelse. Implementering af nye processer og nye dele af værdikæden, kræver forankring i ledelsesteamet kombineret med eksekveringskraft og klogt lederskab i implementeringen.

Læs mere om, hvordan BackerSkeie arbejder med rekruttering af ledere her.

Hvorfor vælge BackerSkeie til din lederrekruttering?

Specifik branche og funktionel kompetence: Gennem rekruttering af en række ledere inden for IT og digitalisering i mange forskellige brancher, har vores erfarne konsulenter opnået betydelig ekspertise inden for denne typer roller.

Placeringsevne og netværk: Vi har stor erfaring med at skabe interesse hos de rette kandidater. Vi har et stærkt brand, og et bredt netværk af kandidater og kilder, som vi bringer ind i enhver opgave.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har mere end 15 års erfaring på markedet, og har gennem dette udviklet en robust og innovativ metodik til rekruttering af ledere inden for IT og digitalisering til klienter med høje krav. For at kunne finde de bedste kandidater har vi en grundig proces, ligesom vi benytter os af kvalitetssikrede værktøjer.

Ansvarlig rådgiver