Bestyrelse og CEO

Bestyrelsen og CEO har det fulde og overordnede ansvar for selskabets strategi, udvikling og drift. For at få en bestyrelse til at fungere efter hensigten er det vigtigt at have en bestyrelse med komplimenterende kompetencer.

Ud over at have det overordnede ansvar for ansættelse af, og opfølgning på CEO, skal bestyrelsen være en aktiv drivkraft i udviklingen og eksekveringen af den strategiske plan. I mange virksomheder er bestyrelsens vigtigste rolle at være en god sparringspartner for ledelsen i strategiske diskussioner. I tider med mange og hastige forandringer er denne rolle særlig vigtig.

Læs mere om, hvordan BackerSkeie arbejder med bestyrelsesrekruttering her.

En CEO’s vigtigste opgave er at sikre, at virksomheden har de bedste ledere og medarbejdere, og at bringe det bedste frem i hver enkelt. Det er mennesker, der skaber resultaterne. Hvordan skal virksomheden bedst organiseres, drives og skaleres til at levere værdi til aktionærerne og samfundet som helhed? Hvilke ændringer skal virksomheden foretage for at forny sig og yderligere styrke sin position? Denne type spørgsmål er vigtige for dagens CEO.

En CEO’s opgave, sammen med bestyrelsen, at definere mål for virksomheden og sikre at disse mål nås. For at kunne dette, er der høje krav til en CEO’s kompetencer, der både skal forstå virksomheden, dens rammebetingelser, omgivelser og medarbejdere. CEO skal også evne at skabe begejstring og entusiasme omkring målene, både internt for medarbejderne, men ikke mindst udadtil over for ejere, bestyrelse, kunder, leverandører og myndigheder.

Læs mere om, hvordan BackerSkeie arbejder med rekruttering af ledere her.

Hvorfor skal du vælge BackerSkeie til din bestyrelses- eller lederrekruttering?

Specifik branche og funktionel kompetence: Gennem rekruttering af en række bestyrelsesmedlemmer og CEO’s i mange forskellige brancher, har vores erfarne konsulenter opnået betydelig ekspertise inden for rekruttering til bestyrelser og topledelse.

Placeringsevne og netværk: Vi har stor erfaring med at skabe interesse hos de rette kandidater. Vi har et stærkt brand, og et bredt netværk af kandidater og kilder, som vi bringer ind i enhver opgave.

Kvalitet og erfaring: BackerSkeie har mere end 15 års erfaring på markedet, og har gennem dette udviklet en robust og innovativ metodik til rekruttering af bestyrelsesmedlemmer og topledere til klienter med høje krav. For at kunne finde de bedste kandidater har vi en grundig proces, ligesom vi benytter os af kvalitetssikrede værktøjer.

Ansvarlig rådgiver