Funktioner

Vores konsulenter er eksperter indenfor rekruttering af ledere til forskellige funktioner i virksomheden.

BackerSkeie har mere end 15 års erfaring med at rekruttere ledere og bestyrelsesmedlemmer til nordiske virksomheder. Vores konsulenter har solid indsigt i hver enkelt industrisektor og er eksperter indenfor rekruttering af ledere til forskellige funktioner i virksomheden.

Bestyrelse og CEO

Bestyrelsen og CEO har det fulde og overordnede ansvar for selskabets strategi, udvikling og drift. For at få en bestyrelse til at fungere efter hensigten er det vigtigt at have en bestyrelse med komplimenterende kompetencer.

Økonomidirektører

En kompetent og professionel økonomidirektør og økonomifunktion tilfører stor værdi til virksomheden. Evnen til at beregne konsekvenserne af strategiske beslutninger er en kritisk kapacitet, uanset om det drejer sig om kapitalisering, investeringer eller drift.

IT- og digitaliserings-
direktører

Vigtigheden af IT og mulighederne inden for digitaliseringen er steget i de senere år og vil fortsætte med at stige i fremtiden. Direktørerne for it og digitalisering står derfor over for en næsten uendelig række af muligheder og skal kunne identificere hvilke der er bedst for deres virksomhed.

HR-direktører

Det er mennesker der skaber resultaterne. Det er derfor vigtigt at HR-funktion sikrer, at virksomheden har de bedste ledere og medarbejdere samt evner at bringe det bedste ud i hver enkelt.

Salgsdirektører

Salg handler om at kunne sætte sig i kundens behov og imødekomme disse behov ved hjælp af produkter og/eller services.

PR- og kommunikations-
direktører

I dag kan PR- og kommunikationsdirektører ofte spille en bred rolle. Dette inkluderer ansvar for intern kommunikation, myndighedskontakt, publicity, branding og ekstern kommunikation med medierne og offentligheden.

Juridiske og regulatoriske direktører

En vigtig forudsætning for alle virksomheder er lovlig drift. Det er et område som alle virksomheder, selv i strengt regulerede brancher, selv administrerer. Imidlertid er der gråzoner i enhver lovgivning og regulering.

Drifts- og logistikdirektører

I de senere år har ny teknologi resulteret i store ændringer i hverdagen i for drifts- og logistikdirektørerne. Virksomheder der beskæftiger sig med produktion, logistik, distribution, engros- og detailhandel m.m. er især afhængig af at have de bedste drifts- og logistikchefer for at skabe gode resultater.