Loader

Bestyrelsesevaluering og -rekkrutering

Bestyrelsesevaluering og -rådgivning
Er bestyrelsens sammensætning i overensstemmelse med selskabets strategi?
Hvordan kan bestyrelsen arbejde endnu mere effektivt for at opnå bedre resultater?
Hvordan er niveauet i bestyrelsen sammenlignet med konkurrerende virksomheder?
Er bestyrelsesformanden den bedste som ejerne kender, eller er han den bedste i markedet?
Kan bestyrelsen effektivt støtte en eventuel international vækst og eksempelvis en børsnotering?

Større ansvar og risiko
Øget kompleksitet og global konkurrence medfører, at virksomhedens ejere ofte stiller større krav til bestyrelsesarbejdet. Ligesom ny lovgivning og den løbende debat omkring corporate governance stiller nye krav til samarbejdet mellem bestyrelsen, ejerne og ledelsen. Samlet set er ansvaret og risikoen blevet større de seneste par år.

Bestyrelsesrekruttering
Vores konsulenter har erfaring med at rekruttere bestyrelsesmedlemmer til selskaber, der befinder sig i mange forskellige situationer og forskellige markeder.
Vi rådgiver i kritiske og krævende situationer, hvor ny kompetence og nye personligheder er påkrævet for at skabe en effektiv bestyrelse. Vi bistår såvel ejere som udvælgelseskomiteer med rekruttering af bestyrelsesmedlemmer i henhold til den vedtagne strategi og den øvrige bestyrelsessammensætning.

En evaluering der forbedrer bestyrelsesarbejdet
For at arbejde effektivt skal bestyrelsen være sammensat af mennesker med de rette kompetencer og personligheder. I nogle tilfælde kan sammensætningen af kompetencer være udmærket, men alligevel kræve at enkelte medlemmer udskiftes for at sikre bedre samarbejde og kommunikation i bestyrelseslokalet. I andre tilfælde fungerer samarbejdet godt, men der mangler kompetence på et strategisk vigtigt område. Vore mest erfarne rådgivere kan bistå i evalueringen af bestyrelsens kompetence i forhold til selskabets strategi og udfordringer.

Se flere Kontakt os